Aanmelden leerling(en)

U wilt uw kind aanmelden bij de Wartburg

Daar zijn we blij mee! Wilt u eerst een gesprek voordat u besluit tot aanmelden over te gaan? Dat kan. Loop gerust eens binnen en maak een afspraak.

De aanmelding bestaat uit twee stappen.

    1. De eerste stap kunt u volledig via de website doen, middels onderstaand aanmeldformulier.
    2. Daarna wordt u gevraagd enkele documenten retour te zenden naar school:

Zodra deze stappen zijn afgerond nemen wij contact met u op. Bij nieuwe gezinnen gaan we altijd eerst in gesprek over de aanmelding.

Veel informatie over de aanmelding en de eerste schooldag kunt u vinden bij veelgestelde vragenWilt u er nog eens over doorpraten met ons?


Veelgestelde vragen

Mijn kind is in oktober, november of december jarig en gaat vanaf dat moment naar school. Stroomt mijn kind het volgende schooljaar door naar groep 2 of blijft mijn kind in groep 1?

We kijken bij ieder kind wat voor hem/haar het beste is. Kinderen die zijn geboren in de maanden oktober, november en december noemen we herfstkinderen. De continue ontwikkeling van kinderen zien wij als belangrijk oordeel van de kwaliteit van ons onderwijs. Dit betekent dat een herfstkind een kort of lang kleutertraject kan doorlopen. Bij het nemen van een beslissing zijn de leerkracht, de IB-er en de ouders betrokken. Algemene uitgangspunten:

  • We plaatsen herfstkinderen voor zover mogelijk in een bestaande groep 1. Deze kinderen komen vanaf hun 4e verjaardag naar school.
  • Aan het einde van groep 1 of 2 bepalen de leerkracht en de IB-er op basis van een beredeneerd overgangsprotocol of de herfstkinderen kunnen doorstromen naar groep 2 of 3. Het uitgangspunt is dat alle kinderen die voor 1 januari jarig zijn, vanuit groep 1 kunnen doorstromen naar groep 2.
  • We betrekken hierbij de observatie en het oordeel van de leerkracht, de scores vanuit de Leerlijnen en de informatie van de ouders. We spreken niet van doubleren of versnellen, maar van een kort/lang kleutertraject.
Mijn kind is in september jarig. Mag mijn kind gelijk na de zomervakantie naar school?

Kinderen die in september jarig zijn, mogen voor hun verjaardag 5 dagdelen naar school. Vanaf hun vierde jaar mogen zij iedere schooldag naar school. In overleg met de leerkracht wordt besloten welke 5 dagdelen uw kind voor zijn/haar verjaardag naar school komt.

Zijn er momenten waarop mijn kind mag komen wennen voordat het vier jaar wordt?

Voor het eerst naar (een nieuwe) school gaan is altijd spannend. De kinderen krijgen daarom de gelegenheid om te komen wennen. We hebben twee wenmomenten waarop uw kind in de samenstelling van de nieuwe klas mag komen wennen. Een wenmoment met ouders en daarna nog een wenmoment zonder de aanwezigheid van ouders. U en uw kind krijgen een uitnodiging voor deze wenmiddagen.

Waar moet mijn kind zijn fiets neerzetten?

De kinderen van de groepen 1 – 3 zetten hun fiets op het onderbouwplein (aan de achterkant van de school) neer in de fietsenrekken.

Mag ik ‘s morgens afscheid nemen van mijn kind?

Zeker, van harte welkom om uw kind in de klas te brengen! Daarna kunt u nog even bij de deur of bij het raam zwaaien. Aan het begin kan afscheid nemen soms lastig zijn. Voor uw kind, maar ook voor u als ouders. Het afscheid gaat vaak het makkelijkst als dit snel gebeurt.

Hoe ziet een dag uit het kleuterleven eruit?

‘s Ochtends brengt u uw kind in de klas waar u afscheid neemt. In de klas hangen dagritmekaarten waarop de kinderen kunnen zien wat we die dag of dat dagdeel gaan doen. We beginnen iedere dag in de kring. Daar volgen we een vaste routine. Er wordt gezongen, gebeden en een verhaal uit de Bijbel verteld. Daarna gaan we buiten spelen of blijven we in de klas waar we kiezen voor een werkje of het spelen in de hoeken. In de pauze zitten we weer in de kring waar we ons eten en drinken opeten en drinken. We luisteren naar een verhaaltje en dan is het tijd om weer aan de slag te gaan. We doen met elkaar een activiteit in de kring en daarna wordt er weer gespeeld of gewerkt.

Tussen de middag eet uw kind thuis of op school.

‘s Middags ziet het programma er wisselend uit. Vaak is er nog een activiteit in de kring zoals rekenen, taal, muziek, een sova-les of een activiteit Engels. Ook gymmen we iedere week. De rest van de middag staat er spelen/werken en buiten spelen op het programma. Aan het einde van de middag eindigen we in de kring en daarna gaan we naar huis.

Zijn de kinderen verplicht om fruit mee te nemen voor in de pauze?

U mag de pauzehap zelf invullen, maar natuurlijk zijn we blij met gezond voedsel en dit heeft dan ook onze voorkeur.

Kan mijn kind op school overblijven?

Op onze school wordt de mogelijkheid geboden om kinderen die van ver komen op school te laten eten. Dit wordt door de leerkrachten georganiseerd. In principe is het overblijven bestemd voor de kinderen die in het buitengebied en in omliggende plaatsen wonen. Voor deze kinderen is het overblijven gratis. Voor kinderen die in Woudenberg wonen kan het soms noodzakelijk zijn om op school over te blijven. Wij maken gebruik van een digitaal systeem (TSO-assistent). U dient hiervoor uw kind(eren) zelf aan te melden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina ‘voor ouders’. Hier vindt u meer informatie over TSO-assistent.

Moet mijn kind gymspullen mee naar school nemen?

De kleuters gymmen in hun gewone kleren in de gymzaal op onze school. Dikke truien, sjaals, sieraden etc. laten we zoveel mogelijk in de klas. Wel vragen we u om voor gymschoenen te zorgen, zodat uw kind veilig kan gymmen. We vinden het fijn als u gymschoenen meegeeft die uw kind zelf kan aantrekken, bijvoorbeeld schoenen met klittenband of elastiek.

Mag mijn kind speelgoed meenemen naar school?

In groep 1 en 2 wordt regelmatig een speelgoedmiddag georganiseerd. Op deze middag mogen de kinderen speelgoed van thuis mee naar school nemen. Op andere momenten doen we dit niet of in overleg met de leerkracht.

Viert mijn kind zijn/haar vierde verjaardag in de klas?

Het is een keuze van u als ouders om de vierde verjaardag van uw kind op de basisschool te vieren. De vierde verjaardag wordt meestal niet op de basisschool gevierd, omdat dit nog bij de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf wordt gedaan. We horen graag van u wanneer u de verjaardag van uw kind op school wilt vieren. De verjaardag wordt ‘s morgens rond 10:00 uur in de klas gevierd. We trakteren alleen aan eigen klasgenoten en leerkrachten.

Moet mijn kind zindelijk zijn?

We gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is als hij/zij naar school komt en het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, kan hiervoor in overleg met de huisarts en de school een oplossing gezocht worden. Het is namelijk belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school.

Als u weet dat uw kind weleens een ongelukje heeft, is het voor ons fijn als u extra schone kleren meegeeft. We kunnen uw kind dan met passende kleren verschonen als dit nodig mocht zijn.

Merken we verschil tussen kinderen die naar de peuterspeelzaal zijn geweest en kinderen die dat niet zijn geweest?

Kinderen die op de peuterspeelzaal zijn geweest, hebben bepaalde routines al geleerd. Denk aan het in de kring zitten, materialen verzamelen en opruimen enzovoorts. We merken dus wel verschil. Toch is het niet erg als een kind niet naar de peuterspeelzaal is geweest. Over het algemeen leren kinderen snel.

Is er een overdracht van de peuterspeelzaal naar school?

De medewerkers van de peuterspeelzaal doen een overdracht aan de leerkrachten van uw kind.

Moet mijn kind zendingsgeld meenemen?

Iedere maandag is er gelegenheid tot het geven van zendingsgeld. Iedere groep heeft via Woord en Daad een kind geadopteerd. Dit kind heeft dezelfde leeftijd als de kinderen van de groep en zal, indien mogelijk, meegroeien met de groep. We hopen zo de betrokkenheid tussen de kinderen in de klas en degene voor wie het geld bestemd is te vergroten. In iedere groep is een spaarpot te vinden waar uw kind het geld in mag doen.

Hoe moet ik het doorgeven als mijn kind ziek is?

Door een mail te sturen naar administratie@dewartburg.nl. Laat in de mail weten wie u ziek meldt en in welke groep uw kind zit, zodat we de leerkracht kunnen informeren.

Aan wie moet ik vrij vragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum?

Aan de directeur, René de Korte. 

Leerlingen

collega's

Groepen

Jaar van oprichting

Kennismaken?

Basisschool De Wartburg 

Laan 1940-1945 nr. 33 | 3931 CR Woudenberg

Email dewartburg@dewartburg.nl

Telefoon 033-2866103

Pin It on Pinterest