Over De Wartburg
Voor ouders
Naar je groep
MR
Voor leerkrachten
 
 
Reserveren overblijven 
 
 
 
Inloggen Parro

Afbeeldingsresultaat voor parro
 
 
Inloggen ouderportaal  
 
 

ANBI

De Wartburg valt samen met de Wittenbergschool in Scherpenzeel onder het bestuur van de Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag. De Vereniging staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onderstaande gegevens zijn opgenomen om te kunnen voldoen aan de vanaf 1 januari 2014 geldende wettelijke bepalingen.

Downloads

- Jaarverslag 2013
- Jaarverslag 2014
- Schoolplan 2015-2019
- Jaarverslag 2015
- Publicatie ANBI gegevens
- Jaarverslag 2016

 

Actueel 

 

 

 

 

Jubileumwebsite