Over De Wartburg
Voor ouders
Naar je groep
MR
Voor leerkrachten
 
 
Reserveren overblijven 
 
 
 
Inloggen Parro

Afbeeldingsresultaat voor parro
 
 
Inloggen ouderportaal  
 
 

Doel en missie

In het klimaat van de school komt tot uitdrukking dat wij de Bijbel centraal stellen in het onderwijs. Dit blijkt niet alleen uit het dagelijks reserveren van een half uur Bijbelonderwijs en het vieren van de Christelijke feestdagen, maar doortrekt het gehele onderwijs. Het leven naar en vanuit Gods Woord is merkbaar in de school. De leefregels zoals deze in de Tien Geboden tot ons komen zijn voor ons norm en uitgangspunt voor het leven op school. Dit komt tot uitdrukking in de missie van de school:

 

Zorgen voor elkaar

 

Dit is afgeleid van:

 

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf

 

 Deze missie kent ieder kind en vormt het hart van onze school 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor liefde 

 

Actueel 

 

 

 

 

Jubileumwebsite