Over De Wartburg
Voor ouders
Naar je groep
MR
Voor leerkrachten
 
 
Reserveren overblijven 
 
 
 
Inloggen Parro

Afbeeldingsresultaat voor parro
 
 
Inloggen ouderportaal  
 
 

Onderwijsinspectie

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin:

-Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit 
-Voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? 

De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.
Voor meer informatie en inspectierapporten kunt u terecht op www.onderwijsinspectie.nl 

Onze school voldoet aan de eisen van de inspectie.

 

 


 

Actueel 

 

 

 

 

Jubileumwebsite