Over De Wartburg
Voor ouders
Naar je groep
MR
Voor leerkrachten
 
 
Reserveren overblijven 
 
 
 
Inloggen Parro

Afbeeldingsresultaat voor parro
 
 
Inloggen ouderportaal  
 
 

Uw kind aanmelden

Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden d.m.v. een formulier dat bij de directie te verkrijgen is. Ook kunt u onderstaand formulier* downloaden.

Voordat een leerling op de school toegelaten wordt, moeten de ouders/verzorgers een identiteitsverklaring tekenen. Ook moet u een ouderverklaring tekenen.  

 

We stellen het op prijs om met ouders die voor het eerst een kind aanmelden een informatief gesprek te voeren. 

 

*Let er op dat bij het invullen van het formulier enkele bijlages noodzakelijk zijn!

 

 

Downloads

- Aanmeldformulier
- Identiteitsverklaring
- Ouderverklaring

 

Actueel 

 

 

 

 

Jubileumwebsite