Over De Wartburg
Voor ouders
Naar je groep
MR
Voor leerkrachten
 
 
Reserveren overblijven 
 
 
 
Inloggen Parro

Afbeeldingsresultaat voor parro
 
 
Inloggen ouderportaal  
 
 

Pedagogisch klimaat

De Wartburg staat voor een pedagogisch klimaat waarin het bieden van ondersteuning, het wederzijds vertrouwen en veiligheid, het zorgen voor elkaar en het scheppen van uitdagende leersituaties kernwoorden zijn.

 

Het zorgen voor elkaar passen we toe in de ruimst mogelijke zin. Dat wil zeggen dat het een opdracht is die we uitvoeren ten opzichte van elkaar, van de kinderen, van de ouders en van allen die bij de school betrokken zijn. 

 

-We zien ouders als partners met wie we samen voor het kind zorgen! 


Dat houdt in dat we nooit tegenover elkaar maar altijd naast elkaar moeten staan.

 

-We zien kinderen als vrienden, waarmee we een relatie moeten hebben van wederzijds respect en houden van elkaar.

 

Dit wil niet zeggen dat er geen gezag is, juist wel; ontzag, liefde en respect geeft gezag. Op basis van deze houding kunnen we zorgen voor een goed welbevinden, wat ook uiteindelijk resulteert in goed leren.

 

Op onze school is er daardoor een klimaat ontstaan waarbij we sporadisch gebruik maken van straffen. Appelleren aan  de missie  van de school is daarbij voldoende. Ordeproblemen worden daardoor tot een minimum beperkt.

 

 Afbeeldingsresultaat voor liefde

 

 

 

 

Actueel 

 

 

 

 

Jubileumwebsite