Over De Wartburg
Voor ouders
Naar je groep
MR
Voor leerkrachten
 
 
Reserveren overblijven 
 
 
 
Inloggen Parro

Afbeeldingsresultaat voor parro
 
 
Inloggen ouderportaal  
 
 

Infobronnen

 
Projectgroep WMS
De Projectgroep WMS geeft uitvoering aan het project Voorlichting en implementatie Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
Het project is een initiatief van alle onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs en is mogelijk gemaakt door een subsidie van OCW. Lees meer…………..
 
 
 
Berséba – Passend onderwijs
Berséba is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband passend onderwijs voor het primair- en speciaal onderwijs.
In het samenwerkingsverband wordt voornamelijk gewerkt in regio's. Er zijn 4 regio's, te weten regio Zeeland, Randstad, Ede en Zwolle. In elke regio is een regiomanager benoemd
 
 
 
 
Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Deze wet brengt ook veranderingen in de medezeggenschap. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook directeuren en bestuurders kunnen bij het steunpunt terecht voor ondersteuning en advies en de oprichting van de ondersteuningsplanraad.
 
Alle ondersteuning, advies en informatie van het steunpunt is kosteloos beschikbaar. Het steunpunt wordt gefinancierd door ministerie OCW. Lees meer………….
 
 
 
 
OUDERS & COO
Op deze site vindt u leuke en handige informatie over opvoeding & onderwijs voor ouders met schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld over huiswerk, pesten, overblijven,  passend onderwijs, gezondheid en schoolkeuze. Lees meer…………….
 
 
 
 
 
Reformatorische Oudervereniging
De ROV behartigt de belangen van ouders met kinderen op een reformatorische school, of dat nu (speciaal) basis-, voortgezet- of middelbaar onderwijs is. Ook is de ROV de
vraagbaak voor de ouders en verlenen we zo nodig diensten. Lees meer………..
 
 
 
 
 

 

Actueel 

 

 

 

 

Jubileumwebsite