Over De Wartburg
Voor ouders
Naar je groep
MR
Voor leerkrachten
 
 
Reserveren overblijven 
 
 
 
Inloggen Parro

Afbeeldingsresultaat voor parro
 
 
Inloggen ouderportaal  
 
 

Samenstelling

De MR heeft sinds 1 jan 2019 een nieuwe samenstelling. Op dit moment zijn er 5 leden.

 

De oudergeleding bestaat uit:

- Dhr. A. van Doleweerd

- Dhr. H. Hommersom (ook lid van de GMR)

- Dhr. R.J. Duiker

De personeelsgeleding bestaat uit:

- Dhr. K. Dekker (ook lid van de GMR)

- mw J. Mulder-Tippe

- vacature

 

Contactgegevens vindt u in deel B van de Schoolgids.

 

Actueel 

 

 

 

 

Jubileumwebsite