Over De Wartburg
Voor ouders
Naar je groep
MR
Voor leerkrachten
 
 
Reserveren overblijven 
 
 
 
Inloggen Parro

Afbeeldingsresultaat voor parro
 
 
Inloggen ouderportaal  
 
 

Inleiding

 

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De minister van onderwijs heeft in de Wet Medezeggenschap Scholen bepaald dat alle scholen per 1 augustus 2009 een medezeggenschapsraad moeten hebben. Van schoolbesturen wordt steeds meer gevraagd verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Die verantwoording is nodig ten opzichte van de overheid via de inspectie, ten opzichte van de leden omdat wij een schoolvereniging hebben, maar ook ten opzichte van de personeelsleden en de ouders van de school

 

 

 

 

Actueel 

 

 

 

 

Jubileumwebsite